Nông Cơ Mạnh Hùng Tà Lài

Địa Chỉ: Ấp 2 – Xã Phú Lập – Tân Phú – Đồng Nai

Điện thoại: 0972303595 – 0936843538